Utleie av lokaler

Leie av selskapslokaler i Freiveien 50 (brygga)
Ta kontakt med Ann Kristin Jensen tlf.  97638828

Leie av Småbåtlagets klubbhus i Dunkarsundet
Ta kontakt med Turid Furu tlf. 97649125

I brygga i Freiveien finnes blant annet:

Festlokale i 1. etasje kan leies til festlige arrangementer som bl.a. bryllup og festmiddager. Det kan dekkes til opptil 135 personer.
Stoltrekk, prosjektør og musikkanlegg kan leies, nærmere opplysninger om dette gis av Ann Kristin Jensen.
I andre etasje er det et lokale egnet til konfirmasjoner og mindre arrangement. Godt egnet for inntil 40 – 50 personer.