Medlemskap/båtplass

Medlemskontigenten er fortiden kr 500,- pr. år

Årlig avgift for båtplass: Plassbredde x Båtlengde*) x pris pr. m2 : kr 102,-
*) inkl. badeplatform, og påhengsmotor/ unntatt baugspyd, minimum utliggers lengde..

Når du får tildelt båtplass må det betales et innskudd for båtplass/utligger:
Lengde utligger: 5 eller 6 mtr 12500,-
Lengde utligger: 7m: 14000,-
Lengde utligger: 8m: 16500,-
Lengde utligger: 10m: 29.000,-
Lengde på utliggere må være minimum 80% av båtens lengde
Dersom du sier fra deg båtplassen får du tilbake innskuddet fratrukket 10% pr. år.
Etter 10 år står innskuddet i null.
I tillegg kommer en engangsavgift på kr 3000,-
Alle avgifter må være betalt før båtplassen tas i bruk.


Eksempel på hva det vil koste for en båt på 8,5 m lengde og en bredde på 3,1 m pr. år

Medlemskontigent500,00
Båtplass (3,5×8,5×102)3034,50
Kostnad pr år3356,00
Første år kommer dette i tillegg:
Engangsavgift3000,00
Innskudd (7mtr utligger)14000,00