Lagring på land

Vinteropplag på land, gjelder Holmfjæra, Dunkarsundet og Innlandet
Prisen er for tiden
Kr. 500,- pr. måned (Maksimum 7 måneder fra 1/10 til 30/4.
Utover dette tidsrom betales dobbel pris.

Vårpuss på land
På sommeren fra 1/5 til 30/9 er prisen 500,- pr. måned.
Første måned er gratis.