Priser

Medlemskontigent: 500,-
Båtplass: Bredde på plass x lengde på båt i meter*
Bredde på båtplass måles fra midten av utrigger til midten av fortøyningsbom.
Pris pr. m2: 102,-
Nye medlemmer må betale en engangsavgift på kr 3000,- for å få båtplass.
*inkl. badeplatform, og påhengsmotor/ unntatt baugspyd, minimum utliggers lengde.

Opptrekk og utsetting koster hver for seg kr 400,- for båt opptil 30 fot og 500.- for de over 30 fot.
Ved bruk av båtvogn (Dunkarsundet) under 30 fot 700,- og over 30 fot kr 800,-
Max 4 uker på land, deretter 300,- pr. uke (NB. Ikke vinteropplag)
Kan betales med Vipps. Oppsett av båt over lengre tid krever avtale.

Når du som nytt medlem får tildelt båtplass må du betale et innskudd for båtplass/utligger:
5/6 m: 12500,-
7m: 14000,-
8m: 16500,-
10m: 29.000,-
Lengde på utligger må være 80% av båtens lengde. Plass må være betalt før bruk.

Dersom du du sier fra deg båtplassen får du tilbake innskuddet fratrukket 10% pr. år.
Etter 10 år står innskuddet i null.