Vinteropplag i gjestehavna

Priser for vinterlagring. fra 01.01.2023.

Kranaskjæret Gjestehavn leier ut båtplasser inntil 50 fot for vinterlagring i perioden 1.10 – 31.3.

Leien betales forskuddsvis etter en til hver tid gjeldende takster.

–    Båter opp til og med 34 fot                                      Kr.  6000.-

–    Båter fra 35 fot til og med 44 fot                             Kr.  8000.-

–    Båter fra 45 fot til og med 50 fot                             Kr.  9000.-

Strøm kan leveres via måler og etterfaktureres
med kr. 3,50,- pr. kwh.

For leietakere som ikke er medlemmer av Kristiansund Småbåtlag påløper et ekstra beløp på kr. 500,-.

Vinteropplag gir ikke tilgang til havnens servisehus med toaletter, dusj og vaskemaskin.

Forholdsmessig fortøyning og oppsyn er leietakers ansvar.

Eventuell liggetid før / etter vinteropplaget må avtales.

Kranaskjæret Gjestehavn 01.11.2022