Landstrøm

Vil du koble din båt til landstrøm på brygga?
Snakk med bryggeformannen på din brygge om dette.
Båteier betaler avgift etter måler,
for tiden er dette Kr. 2.- pr. kWt
Avleses og faktureres minimum to ganger pr. år.

Linker til dokumenter finnes i lenkene under her.

Instruks for landstrøm

Avtale om landstrøm