Opp og utsett

Oppsett av båt er kun tilgjengelig for medlemmer av Kristiansund Småbåtlag. Medlemskontigent osv må være betalt før oppsett.

Kran og slippmenn

Holmfjæra
Holger Hammerås97141515
Ove Reiten92410375
Roar Hansen99369715
Dunkarsundet
Kjell Mannvik41299708
Erling Solvang91382386
Knut T. Gimnæs95704011
Gunnar Todal45601059
Terje Iversen95215180