Dunkarsundet

Dunkarsundet
Havneformann
Svein I. Hammervik48102197
Bryggefomenn
A- og B-brygga Kjell I. Ødegård94053900
C-, D- og E-bryggaTore Gunnar Betten48141096
F-, G-, H- og I-bryggaKjell Mannvik41299708
Apotekerholmen, Sør og NordSvein Inge Hammervik48102197