Norsk Tipping

Støtt Småbåtlaget hver gang du leverer inn Lotto, Tipping eller hva som helst av alle spillene Norsk Tipping tilbyr.
De støtter lag og frivillige foreninger og gir kjærkomne kroner til lagene hvert år. Se nederst på bildet her hvordan du aktiverer din støtte til oss.