Dugnad

Vi har dugnad tirsdager og torsdager fra 17:00
Spør bryggeformann for din brygge hvor det vil bli utført vedlikehold.
Kristiansund Småbåtlags medlemmer som er under 70 år har 15 timers dugnadsplikt i dugnadsåret. Se vedtekter og Havnereglement.

Perioden er normalt medio april til skolens sommerferie og fra medio august til 1. oktober. OBS, det innkalles ikke til dugnad annet i spesielle tilfelle hvis det er spesielle prosjekter som krever ekstra innsats. Som medlem må du derfor være pro-aktiv i forhold til dugnadsarbeide. 

Perm for føring av dugnadstimer finnes hos bryggeformann. Opptelling av timer skjer fra 1.10. hvert år til 30.09. i påfølgende år («dugnadsåret»).

Dugnadspliktige som ikke utfører 15 timers dugnad, vil påfølgende år, sammen med kontingent og plassleie bli fakturert for kr 2300,- i «frikjøpt dugnad». Hver enkelt som deltar på dugnad har selv ansvar for at sine timer er riktig ført i «dugnadspermen».