Årsmøte 2024

Kristiansund Småbåtlag avholder årsmøte tirsdag 19.mars kl 1900.

Saker til behandling må senest være styret i hende 05.mars

Styret

Båtskyss til Smøla

E-post til Kristiansund småbåtlag  E-post@ksbl.no.

Jeg har bodd i Kristianund i 2 år og før det vært student-lærer på fiskeværet Ringsøya på Smøla.

Ved Olsoktider 2024, er væreierens etterkommere der og jeg h aret ønske om å komme dit da.

Siden svært mange fra Sør-  og Vest-Smøla har flyttet til Kristiansund, er det sannsynlig at de er båtfolk og  medlemmer i båtklubben deres.

Mitt spørsmål er om det skulle være noen i siste uka av juli 2024,som kjører fra Kristiansund til sitt feriehus der ute et sted og om jeg kunne få sitte på til Ringsøya.

Hurtigbåt fra Trondheim ankommer Kristiansund .hver dag ca. kl.12.00.

 Om det passer bedre kan jeg reise kvelden før og overnatte, slik at en kan starte  tidlig på  morgen.(værforhold må jo også passe selvfølgelig).

Klubben sender vel ut info tils.sine medlemmer og jeg vil være veldig takknemlig om dere tar  min forespørsel  inn i meldingsbaldet til medlemmene.

Når oghvis det etbleres kontakt med et nmedlem, snakkes vi nærmere om detajer.

Mvh

             Sigbjørn Larsen

Mobil: 4596 8910.

Høstsesongen

Nå er Småbåtlagets kontor åpnet igjen etter sommeren. (se www.ksbl.no)

Høstens dugnadssesong i Småbåtlaget starter tirsdag 22. august kl 17:00 og varer til 28.september, da samles dugnadslistene inn.

Velkommen til dugnad.

Med hilsen

Kristiansund Småbåtlag

Styret.