Bobilparkering

KSBL har et samarbeid med Kristiansund kommune v/ parkeringsetaten
angående bobilparkeringen ved gjestehavna.
Dette slik at bobilturistene kan benytte sanitæranlegget i gjestehavna.