Høstsesongen

Nå er Småbåtlagets kontor åpnet igjen etter sommeren. (se www.ksbl.no)

Høstens dugnadssesong i Småbåtlaget starter tirsdag 22. august kl 17:00 og varer til 28.september, da samles dugnadslistene inn.

Velkommen til dugnad.

Med hilsen

Kristiansund Småbåtlag

Styret.

Kontorets åpningstider sommeren 2023

Siste åpnings dag på kontoret før sommeren er torsdag 22. juni.  Daglig leder/Plass-tildeler (468 19 204) har hjemmekontor uke 26 og 27.

Deretter sommerstengt fra 11. juli fram til torsdag 10. august.

Høstens dugnadssesong starter 1. uke etter skolestart og varer fram til 30. september.  Oppmøte i alle våre havner hver tirsdag og torsdag fra kl. 17/18 avhengig av årstiden.  

Dugnadene starter 18. april

Dugnadssesongen i Småbåtlaget starter tirsdag 18. april kl. 17:00 i  våre havner.

Vi har dugnad tirsdager og torsdager fra 17:00
Spør bryggeformann for din brygge hvor det vil bli utført vedlikehold.
Kristiansund Småbåtlags medlemmer som er under 70 år har 15 timers dugnadsplikt i dugnadsåret. Se vedtekter og Havnereglement.

Perioden er normalt medio april til skolens sommerferie og fra medio august til 1. oktober. OBS, det innkalles ikke til dugnad annet i spesielle tilfelle hvis det er spesielle prosjekter som krever ekstra innsats. Som medlem må du derfor være pro-aktiv i forhold til dugnadsarbeide. 

Perm for føring av dugnadstimer finnes hos bryggeformann. Opptelling av timer skjer fra 1.10. hvert år til 30.09. i påfølgende år («dugnadsåret»).

Dugnadspliktige som ikke utfører 15 timers dugnad, vil påfølgende år, sammen med kontingent og plassleie bli fakturert for kr 2300,- i «frikjøpt dugnad». Hver enkelt som deltar på dugnad har ansvar for at sine timer er riktig ført i «dugnadspermen».