Årsmøte 2024

Kristiansund Småbåtlag avholder årsmøte tirsdag 19.mars kl 1900.

Saker til behandling må senest være styret i hende 05.mars

Styret