Nye priser vedtatt på årsmøtet 2023

Etter årsmøtet ble prisen for båtplass øket fra 96,- til 102,- pr. kvadratmeter.
Frikjøpt dugnad endret fra 2000,- til 2300,-

Dugnadsplikten er fortsatt 15 timer.